ทอท. ครบรอบ 42 ปี มุ่งพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ รองรับการฟื้นตัวของผู้โดยสารและธุรกิจการบิน เสริมรายได้สู่องค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กระทรวงคมนาคม ครบรอบ 42 ปี การดำเนินงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน

Read more

ขบ. ยืนยันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เน้นความเป็นธรรม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนยุคดิจิทัล

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวมเป็นสำคัญ เพื่อเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

Read more

กรมท่าอากาศยานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

Read more

ทล.ออกแบบทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมจังหวัดกระบี่ – พังงา ลดระยะเวลาการเดินทาง – หนุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างอำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ – อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

Read more

ทช. เผยสะพานข้ามแม่น้ำน่าน คืบหน้ากว่า 89% คาดก่อสร้างเสร็จก.ย.นี้ ชูเป็นแลนด์มาร์คของพิษณุโลก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 89% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

Read more

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อ.ท่าอุเทนแล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ หวังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.140 กม. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว – เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้สะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนเกาะพะงัน

Read more

ทล. ขยาย ทล.304 สายฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวง – สนับสนุนโครงการ EEC

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา – ตำบลเขาหินซ้อน ตอนอำเภอพนมสารคาม – ตำบลเขาหินซ้อน และสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319 (ถนนสุวินทวงศ์) พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more

ทล.ออกแบบทางต่างระดับจุดตัดระหว่าง ทล. 23 สายบ้านไผ่ -อุบลราชธานี กับถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับและทางแยกบนทางหลวงระหว่างทางหลวงหมายเลข 23 สายบ้านไผ่ – อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท) กับทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

Read more

รมว.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าMotorway M6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6)

Read more

ทล.ออกแบบทางแนวใหม่ สายเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วยบรรเทาปัญหาจราจร – พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง และประตูการค้าระหว่างประเทศ

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญกับประตูการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด และช่วยแยกการจราจรผ่านเมืองพนัสนิคมออกจากการจราจรท้องถิ่นภายในอำเภอพนัสนิคม เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด

Read more