ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอ.สีดา – อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมาแล้วเสร็จ เชื่อมโยงระบบขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสานและภาคเหนือ

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอสีดา – อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read more

มอเตอร์เวย์ M 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา คาดเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ในต้นปี’66 แก้ปัญหารถติดบนถนนมิตรภาพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอําเภอปากช่อง – อําเภอสีคิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

Read more

ทช.ลาดยางถนนสาย นม.3060 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รองรับการเติบโตของเมือง – ส่งเสริมเศรษฐกิจ และขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

Read more

ทล. ขยายทางสาย อ.พิมาย – บ.หินดาด จ.นครราชสีมา ระยะทาง 28.74 กม. คืบหน้ากว่า 80% คาดเสร็จปลายปี ’64 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานฯ พิมาย

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย – บ.หินดาด ระยะทาง 28.74 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more