ทล.เร่งสร้างทางแยกต่างระดับแยกสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี รองรับการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในอนาคต

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

ทช. ก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 5.140 กม. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว – เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้สะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการเดินทางบนเกาะพะงัน

Read more