Sunday, October 1, 2023
Latest:
Property

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ สานต่อโครงการ “PERKS FROM TRASH” ปีที่ 2 ชวนผู้เช่าอาคารคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน

ปัจจุบันทั่วโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการ “PERKS FROM TRASH” ปีที่ 2 รณรงค์ให้พันธมิตรผู้เช่าอาคารนำขยะคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกวิธี สะท้อนปรัชญาองค์กรด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในการต่อยอดโครงการ “Care The Whale” ขยะล่องหน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เปิดเผยว่า อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการขยะและของเสีย พร้อมลดปริมาณการเกิดขยะ และขยะเสียให้น้อยที่สุด โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ “Care The Whale” ขยะล่องหน ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และต้องการเป็น Zero Waste to Landfill สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ในเรื่อง Waste Management ที่นำหลักการ 3Rs มาใช้ ประกอบด้วย Reduce Reuse และ Recycle เก็บ ทิ้ง จัดการขยะให้ถูกวิธี โดยริเริ่มจัดทำโครงการ PERKS FROM TRASH เพื่อจัดการขยะให้กับผู้เช่าภายในอาคารร่วมใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางในการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

“ที่สำคัญเราต้องขอบคุณพันธมิตรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยจัดการขยะตามความเชี่ยวชาญ โดย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ช่วยดูแลจัดการกระดาษและกระดาษลูกฟูก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ช่วยดูแลจัดการขวดพลาสติก และ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่มาติดตั้ง Upcycling Station (สถานีรักษ์โลก) ภายใต้โครงการ ‘คริสตัล ขอ ขวด X เก็บกลับ-รีไซเคิล’ ส่วนหนึ่งในการช่วยคัดแยกขวด PET เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป” พงษ์ศักดิ์ กล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ PERKS FROM TRASH” ในปีแรก อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ได้รณรงค์ให้พันธมิตรผู้เช่าอาคารนำขยะมาแลกคะแนนสะสม X 2 เพื่อรับสิทธิ์พิเศษและของรางวัลต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะต้องคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกวิธี ซึ่งถือว่ากิจกรรมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงไม่รอช้าเร่งเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภายในงานได้รับเกียรติจาก เอกชัย อนุจร Director Recycling Business บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บุญเอนก วรรณพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด นฤพล พงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และ นักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

โครงการ PERKS FROM TRASH” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในการต่อยอดโครงการ Care The Whale ขยะล่องหน ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เป็นพันธมิตรภาคธุรกิจที่ร่วมดำเนินงานในย่านรัชดา ซึ่งเป็นย่านนำร่องของโครงการดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีการจัดการขยะทั้งหมดได้เป็นจำนวน 77,870 กืโลกรัม