ทช.สร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด -ลดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมและบริเวณสี่แยก

Read more