TRIM & C-Channel’ by SCG D’COR ตอบโจทย์งานดีไซน์ พร้อมฟังก์ชันการใช้งาน

การออกแบบสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน มักคำนึงถึงความสวยงาม ความกลมกลืน และประโยชน์ใช้สอยเป็นหัวใจสำคัญ จึงเกิดการประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้เหมาะสมและใช้ได้จริง โดยเฉพาะงานออกแบบในทุกวันนี้ จะเห็นการใช้เส้นสายนำสายตามากขึ้นแต่แฝงไปด้วยอรรถประโยชน์ ซึ่งเป็นการผนวกดีไซน์เข้ากับฟังก์ชันได้อย่างลงตัว

Read more