ทล. ออกแบบทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ จ.สิงห์บุรี พร้อมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

Read more