“ศ.ดร. อมร พิมานมาศ” นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 “ชูนิยามสำคัญของ BIM ใน 7 มิติ”

“ศ.ดร. อมร พิมานมาศ” นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 “ชูนิยามสำคัญของ BIM ใน 7 มิติ”

Read more

คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคม TCA คนที่ 20

เมื่อพูดถึงผู้หญิงในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความโดดเด่น และทำงานคร่ำหวอดในวงการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน ชื่อของ “คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะกรรมการในองค์กรวิชาชีพต่างๆ มากมาย ทั้งกรรมการสมาคมวิศวกรหญิงไทย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน และกรรมการบริหารสมาพันธ์ผู้ประกอบการก่อสร้างภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกฝั่งตะวันตก

Read more

คุณทรงพล ยมนาค “เราใช้ BIM เป็นเครื่องมือในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานของเราให้เป็น BIM ”

หลังจากที่คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมัยปีพ.ศ.2560 -2562 ซึ่งมี ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นนายกวสท. ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ BIM LAB by EIT หรือศูนย์อบรมการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)

Read more

วิศวกรไทยใช้ BIM ปฏิวัติการออกแบบตึกสูงระบบ 3 มิติ รับ Thailand 4.0

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ควรเร่งปฏิรูปศักยภาพงานออกแบบ แนะองค์กรและวิศวกรไทย ใช้ระบบออกแบบ 3 มิติ หรือ “BIM” (Building Information Modeling) เพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆ ด้าน ชี้ให้ประโยชน์เกิดคุ้ม ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ดี ช่วยภาครัฐควบคุมอาคารและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้นได้ และลดปัญหาคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ศ.ดร. อมร พิมานมาศ

Read more