สมาคมอสังหาฯ ไทยจับมือโซเชียลแล็บจัด “TEP x OIIO” ASIA TECHLAND 2023 กระระดมนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสุดล้ำจากทั่วโลกสร้าง “ชีวิตที่ดีขึ้น” ให้คนไทย

สมาคมอสังหาฯ ไทยจับมือโซเชียลแล็บจัด “TEP x OIIO” ASIA TECHLAND 2023 กระระดมนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสุดล้ำจากทั่วโลกสร้าง “ชีวิตที่ดีขึ้น” ให้คนไทย

Read more