คณะวิทย์ มธ. ชี้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในมหานครที่เสี่ยงจมบาดาลในอีก 50 ปีแนะปรับผังเมือง เสริมแนวป้องกันริมแม่น้ำ

คณะวิทย์ มธ. ชี้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในมหานครที่เสี่ยงจมบาดาลในอีก 50 ปี
แนะปรับผังเมือง เสริมแนวป้องกันริมแม่น้ำ

Read more