Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทล.ก่อสร้างขยายถนนสายขุนเขา ทล.101 จ.แพร่ – จ.น่าน หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน

กรมทางหลวง (ทล.) ก่อสร้างขยายถนนสายขุนเขา ทล.101 จังหวัดแพร่ – น่าน หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า การดำเนินการขยายเส้นทางสายอำเภอร้องกวาง – น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ำอุ่น เป็น 4 ช่องจราจรในส่วนที่เหลือ 16.15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย โดยที่ผ่านมากรมทางหลวง (ทล.) ได้ขยายเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จระยะทางรวม 81.34 กิโลเมตร ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือให้สมบูรณ์ตลอดสาย 97.49 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ กม. 300+049 สิ้นสุดที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ กม. 316+199 ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raised Median) สลับกับเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 4 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 6 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสาย รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ทล. งบประมาณโครงการ 1,093 ล้านบาท

ทางหลวงสายอำเภอร้องกวาง – น่าน เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งมีระยะทางประมาณ 488.48 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่จังหวัดกำแพงเพชรผ่านเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผ่านอำเภอสูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่เข้าสู่อำเภอร้องกวาง สิ้นสุดที่ด่านผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปัจจุบัน การก่อสร้างคืบหน้ากว่า 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ศกนี้