กทท. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกด้วยซอฟต์แวร์ NAVIS

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ้างเหมาระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตู้สินค้าขาเข้าและขาออก ด้วยซอฟต์แวร์ NAVIS

Read more