MDPC มอบบริการอบโอโซนให้ทุกโครงการที่บริหารงานนิติบุคคล ครอบคลุมลูกบ้านกว่า 30,000 ครอบครัว

MDPC ห่วงใยลูกบ้านให้ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19ไปด้วยกัน จัดส่งบริการอบโอโซน ตระเวนดูแลลูกบ้านในทุกโครงการกว่า 30,000 ครอบครัว

Read more