สยามราชธานี จับมือ SWAT Mobility ส่งแอปพลิเคชัน “SWAT Mobility” หนุนศักยภาพงานด้านขนส่ง เพื่อทำให้ระบบบริหารการขนส่งแบบเรียลไทม์ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (SO) ผู้ให้บริการจัดหาบุคลากร ธุรกิจให้เช่าและบริการ จับมือ SWAT Mobility ผู้ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีขนส่งอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อยอดเดินหน้าขยายธุรกิจในกลุ่ม SO Wheel ที่ให้บริการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท ทั้งรถเก๋ง รถกระบะและรถตู้ รวมถึงรถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ และ 10 ล้อ และมีบริการเช่ารถดัดแปลงตามสเปค เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันส่งแอปพลิเคชัน “SWAT Mobility” เพื่อช่วยยกระดับงานบริการขนส่งพนักงานด้วยการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจองรถ ติดตามการเดินรถ และช่วยคำนวณระยะเวลาในการเดินรถแบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเพื่อควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยหลักการของโลจิสติกส์ในระบบการขนส่ง อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ

เอษรา วิมลเฉลา รองกรรมการผู้จัดการ-Outsource 2 บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศในส่วนงานขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้บริหารหรือผู้ควบคุมจะสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านแอปพลิเคชัน SWAT Mobility ด้วยจุดเด่นของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนงานขนส่งพนักงานอย่างครบวงจร ชูงานบริหารจัดการงานระบบรับส่งพนักงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารการขนส่งได้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนก่อนออกเดินทาง การติดตามรถยนต์ การสั่งงานในระหว่างทาง การนำทาง การควบคุมดูแล การทำรายงานและการช่วยในการบำรุงรักษารถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการในแต่ละรายด้วย ทำให้ระบบนี้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระบบเดียว

สำหรับระบบบริหารงานรับส่งพนักงานแบบเรียลไทม์ บนระบบแอปพลิเคชัน SWAT Mobility มีจุดเด่นอยู่ 4 โซลูชัน ที่พร้อมตอบโจทย์และนำมาทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ระบบบริหารการขนส่งแบบเรียลไทม์ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยและการบริหารงานขนส่งที่แม่นยำ และคุ้มค่า ได้แก่

1.On Demand เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียกรถได้ทันใจ แบบเรียลไทม์ (Real-time) อีกทั้งยังเป็นการลดระยะทางเดินรถเปล่า

2.Just In Time สามารถวางแผนจัดตารางเดินรถประจำวัดที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยมีการทำงานที่สามารถจัดการผู้โดยสาร รวมถึงการจัดการรถแบบอัตโนมัติ

3.Commute Pass สามารถวางแผน การเดินทางของพนักงาน หรือพนักงานที่ทำงานเป็นกะ จำนวนมากๆ ทั้งยังคำนวณจำนวนรถที่ต้องใช้งานได้อย่างแม่นยำ

4.Digital Fixed Route เป็นระบบการตรวจสอบติดตาม การเดินรถ ณ ปัจจุบันแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ระบบ SWAT Mobility จะทำให้พนักงานทั้งหมด เดินทางถึงบริษัทได้ตรงเวลา เดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย เป็นการแชร์รถร่วมกันผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสุขให้แก่พนักงานระหว่างเดินทางด้วยระบบ SWAT Mobility ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งพนักงานได้มากขึ้น อีกทั้งยังสอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 “Social Distancing” การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างเดินทาง

สำหรับเป้าเติบโตธุรกิจในกลุ่ม SO Wheel เพิ่มขึ้น 5% ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานที่เยอะ ที่ต้องใช้การขนส่งด้วยบริการ SWAT Mobility โซลูชันรถรับส่งพนักงานแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจในบริการของ SO x SWAT Mobility เพราะองค์กรเหล่านี้เล็งเห็นว่า SO มีศักยภาพสูงและมีรถเช่าให้บริการที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ในองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อีกด้วย