Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ บนถนนสาย นฐ.1023 จ.นครปฐม เพิ่มความสะดวกปลอดภัย – ลดปัญหาอุบัติเหตุในระยะยาว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 ความยาว 503 เมตร บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง และ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย และลดปัญหาอุบัติเหตุในระยะยาว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน เปิดเผยว่า ทช. มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ทช. จึงมีแผนในการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง สอดรับนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช. ได้แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง และนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความยาว 503 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาว 270 เมตร ซึ่งเป็นจุดตัดกับเส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีท่าแฉลบ – สถานีต้นสำโรง มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน ประกอบกับมีปริมาณจราจรบนถนนมากถึง 16,000 คันต่อวัน ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 211.004 ล้านบาท