Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. บูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร และบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีอายุการใช้งานเกือบ 50 ปี มีปริมาณการจราจรมากกว่า 120,000 คันต่อวัน ส่งผลให้อุปกรณ์และชิ้นส่วนโครงสร้างบางส่วน มีการเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย อาจสร้างความเสียหายต่อสะพานในอนาคต ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินการบูรณะสะพานโดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งเพิ่มเติม เพื่อลดการสั่นไหวบริเวณช่วงกลางสะพาน พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์รอยต่อเพื่อการขยายตัวการเสริมกำลังบริเวณเชิงลาดของสะพานฯ (ฝั่งธนบุรี) ตลอดจนการปรับปรุงจุดรองรับของสะพานและการปรับปรุงระบบระบายน้ำบนสะพานอีกด้วย

ทั้งนี้ การซ่อมบำรุงดังกล่าวนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างสะพานกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนสะพาน เป็นการยืดอายุของตัวสะพานให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน