Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

รมว.คมนาคมเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

กรุงเทพฯ –22 กุมภาพันธ์ 2566 : ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 (Final Casting Ceremony) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พร้อมด้วย ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ลานจัดงานพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 (ฝั่งกรุงเทพฯ)

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลภายใต้ การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกมิติการเดินทาง กระทรวงคมนาคมได้แปรนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร และ 8 ช่องจราจร บริเวณสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 โดยผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพบว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้วันละประมาณ 150,000 คันต่อวัน รองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในของกรุงเทพมหานคร การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก และการมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ บนสะพานพระราม 9 ถึงด่านสุขสวัสดิ์ บริเวณถนนพระราม 2 จากปริมาณความแออัดทางจราจร 100,470 คันต่อวัน ลดลงเหลือ 75,325 คันต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 25 และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) ของกรมทางหลวงอีกด้วย

ศักดิ์สยาม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกว่า ภาพรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 มีความก้าวหน้าประมาณ 46.21% เร็วกว่าแผนงาน 5.56% จากแผนงานเดิม 40.65% โดยพิธีเทคอนกรีตจุดเชื่อมต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 (Final Casting Ceremony) ครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างของสะพานขึงเชื่อมกัน 100%

โดยพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ 4 ในโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ปัจจุบันการก่อสร้างสัญญาที่ 4 มีความก้าวหน้าแล้วกว่า 98.23% งานโครงสร้างของสะพานขึงจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 จากนั้นจะเป็นงานในส่วนของสถาปัตยกรรม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนเปิดให้บริการบางส่วน ช่วงบริเวณสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ถึงบริเวณด่านสุขสวัสดิ์ ภายในปี 2567 ก่อนที่จะเปิดให้บริการทั้งโครงการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การก่อสร้างทุกโครงการต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และประชาชนต้องได้รับความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง
  2. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของโครงการในด้านต่าง ๆ
  3. การแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยประชาชนต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม