Friday, September 29, 2023
Latest:
Property

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย แย้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กำไร 151 ล้านบาท มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้น หลังคลายล็อคดาวน์

กรุงเทพฯ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ยังคงความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อได้เป็นอย่างดี ด้วยการผสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (Synergy) ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และความสามารถในการกระจายความเสี่ยง (Diversified) ซึ่งสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) มีรายได้รวมที่ 3,443 ล้านบาท กำไรสุทธิ 151 ล้านบาท

ธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ One Platform และการบริหารงานเชิงรุก ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมกับสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องจากพอร์ตการลงทุนที่สมดุล ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของไทยจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังการระดมฉีดวัคซีน และคลายล็อคดาวน์ โดยกลุ่ม FPT มีความพร้อมที่จะรองรับการกลับมาของดีมานด์ในตลาด ด้วยบริการที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร และความสามารถในการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคหลัง COVID-19

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน (กรกฏาคม-กันยายน 2564) บริษัทฯ มีรายได้คงที่จำนวน 3,443 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมในรอบ 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 2564) จำนวน 11,570 ล้านบาท พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมได้ยังมีนัยยะสำคัญ

โดยกลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล” และ กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล” มีการบันทึกรายได้รวมในรอบ 9 เดือน (มกราคม-กันยายน 2564) เป็นจำนวน 1,618 ล้านบาท โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยังคงได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การขยายตัวของภาคการส่งออก การย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนเพื่อบริหารห่วงโซ่สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าที่ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เช่าคลังสินค้าระยะสั้นเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีอัตราผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าสูงเกินเป้าหมายอยู่ที่ 85% ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมได้รับผลกระทบบางส่วนจากผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด ทั้งนี้ ธุรกิจอาคารสำนักงานชั้นนำยังคงอัตราค่าเช่าเฉลี่ยได้ในระดับสูงที่ 91%

การระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม” ด้วยมาตรการล็อคดาวน์ซึ่งมีการปิดแคมป์คนงานและชะลอการก่อสร้างบางส่วน ทำให้ต้องเลื่อนเปิดโครงการ 3 แห่งในรอบไตรมาสที่ผ่านมา เป็นช่วงไตรมาส 4 ปีพ.ศ. 2564 และ ไตรมาส 1 ปีพ.ศ. 2565 ส่วนโครงการใหม่อีก 1 โครงการที่มีกำหนดเปิดในไตรมาส 4 ปีพ.ศ. 2564 ยังคงเป็นไปตามแผน

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการพัฒนารูปแบบบ้านที่จับกลุ่มตลาดมีกำลังซื้อสูง โดยโครงการแกรนดิโอ สาทร โครงการบ้านหรู ดีไซน์ใหม่ ที่เปิดตัวไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม และสามารถสร้างยอดพรีเซลช่วงเปิดตัว 2 วันแรก ได้สูงเกินเป้าถึง 3 เท่า ในจำนวน 688 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดขายรวมตลอดระยะเวลา​ 9 ​เดือนมีจำนวน 23,322 ล้านบาท

FPT จะมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมภิบาล พร้อมทั้งรักษามาตรฐานความเป็นแบรนด์ระดับโลกของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โดยในไตรมาสที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือจากทริสเรตติ้งขึ้นเป็นระดับ A แนวโน้มคงที่ พร้อมยังได้รับจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) รวม 3 มาตรฐานในปีพ.ศ.2564 ได้แก่ การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” และ การได้รับจัดอันดับมาตรฐาน GRESB ในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ซึ่งทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มอสังหาฯ แบบครบวงจร

ผลงานดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม กันยายน)


ผลงานดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม กันยายน)

2564 (ล้านบาท)

2563 (ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) Y-o-Y
รายได้รวมสุทธิ11,57015,953-4,383-27.5
– รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์8,37311,058-2,685-24.3
– รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ1,6182,056-438-21.3
– รายได้อื่นๆ1,5792,839-1,260-44.4
กำไรสุทธิ1,1202,534-1,414-55.8

ผลงานดำเนินงานด้านการเงินรอบปฏิทิน ไตรมาส 3/2564 (กรกฎาคม กันยายน)

ผลงานดำเนินงานด้านการเงินรอบปฏิทิน ไตรมาส 3/2564 (กรกฎาคม กันยายน) (ล้านบาท)
รายได้รวมสุทธิ                               3,443
– รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์                              2,263
– รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ                                 530
– รายได้อื่น ๆ                                 650
กำไรสุทธิ                                  151