Sunday, October 1, 2023
Latest:

ร้อยเอ็ด

Construction

ทช.ก่อสร้างถนนสาย กส.4073 เชื่อม จ.กาฬสินธุ์ – จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 19.893 กม. เสร็จสมบูรณ์ ช่วยป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

ทช.ก่อสร้างถนนสาย กส.4073 เชื่อม จ.กาฬสินธุ์ – จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 19.893 กม. เสร็จสมบูรณ์ ช่วยป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

Read More
Construction

ทล.ออกแบบทางต่างระดับจุดตัดระหว่าง ทล. 23 สายบ้านไผ่ -อุบลราชธานี กับถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับและทางแยกบนทางหลวงระหว่างทางหลวงหมายเลข 23 สายบ้านไผ่ – อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท) กับทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

Read More