ทช. สร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ คาดแล้วเสร็จ พ.ค. 66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 40% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอม่อกลางน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะตำมะลังและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเดินทางระหว่างเกาะตำมะลังและแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงในพื้นที่

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง เป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ทช. ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของตำบลตำมะลัง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทช. จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบก และอากาศ จากนั้น ทช. จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าว และได้เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง จังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 บริเวณ กม.ที่ 93+900 ด้านขวาทาง ขนาด 2 ช่องจราจร ตรงเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงเอกชนริมคลองตำมะลัง จากนั้นสะพานจะข้ามไปยังฝั่งบ้านตำมะลังเหนือ หมู่ที่ 2 ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและถนนดินไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 433.190 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดการก่อสร้าง ประกอบด้วย 1.ถนนต่อเชื่อมฝั่งแผ่นดินบริเวณ ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+690.500 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ความยาว 660 เมตร 2.สะพานข้ามคลองตำมะลัง บริเวณ ช่วง กม. ที่ 0+690.500 – 1+491.500 เป็นโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นสะพานเป็นแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องชนิดหล่อในที่ ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความยาว 801 เมตร 3.ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะตำมะลัง บริเวณ ช่วง กม. ที่ 1+491.500 – 2+750 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ความยาว 1,200 เมตร

นอกจากนี้ ในส่วนของการก่อสร้างลานจอดรถฝั่งเกาะตำมะลัง สามารถรองรับรถยนต์ ได้ประมาณ 80 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 126 คัน รวมถึงก่อสร้างบันไดทางลาดขึ้นลงสะพาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินข้ามคลองตำมะลังได้อีกด้วย