Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. เผยโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรี คืบหน้า 77% คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว -ปลอดภัย -ร่นระยะทางให้ประชาชน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีว่า มีความยาวสะพาน 670 เมตร สะพานมีความกว้าง 20.60 เมตร ทางเท้ากว้าง 2 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 77% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเท้า ราวสะพาน และถนนต่อเชื่อมสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนธันวาคม 2564 นี้

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)

สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นจากเดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่งตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง (ถนนมิตรภาพ) เพื่อเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นระยะทางที่ไกลมาก ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้า

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สอดรับกับนโยบายของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม