ทช. ขยายถนนสาย สป.1011 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คืบหน้า 76% รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สนับสนุนการจราจรสู่พื้นที่ EEC

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 – เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 76% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับโครงสร้างทาง งานชั้นโครงสร้างทางและงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากปัญหาจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 – เทพารักษ์ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยการขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นถนน 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กจาก กม. ที่ 0+000 – 2+200 และ กม. ที่ 2+900 – 3+875 ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร และช่วงบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อสร้างเป็น 6 ช่องจราจร จาก กม. ที่ 2+200 – 2+900 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.875 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง และระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมถึงได้มีการตอกเสาเข็มปูพรมเต็มพื้นที่พร้อมแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนก่อสร้างโครงสร้างคันทาง เพื่อป้องกันการทรุดตัวบนพื้นที่ดินอ่อนอีกด้วย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 590 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้การคมนาคมในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่และหน่วยงานราชการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม