Friday, September 22, 2023
Latest:
News

สถาปนิก’65 ชูแนวคิด “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” ตั้งเป้ามีผู้เข้าชมงาน 300,000 คน เม็ดเงินสะพัดหลังจบงานกว่า 20,000 ล้านบาท 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TTF) แถลงข่าวจัด “งานสถาปนิก’65 (Architect Expo 2022) ครั้งที่ 34” ภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานที่ผนึกกำลังร่วมกันเป็นประธานจัดงานของสถาปนิก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรังสรรค์งานสถาปนิกให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565-1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้าจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานประมาณ 300,000 คน และมีเม็ดเงินสะพัดหลังจบงานกว่า 20,000 ล้านบาท 

ชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งานสถาปนิก’65 (Architect Expo 2022) ครั้งที่ 34” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” ระหว่างวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565-1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทางสมาคมสถาปนิกสยามฯได้ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TTF) จัดขึ้น และเป็นครั้งแรกที่ได้ดึงความร่วมมือกันเป็นประธานจัดงานของสถาปนิกจาก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวมรวมงานสถาปนิกส์ งานออกแบบ งานก่อสร้าง รวมถึงวิชาชีพทุกๆแขนงที่เกี่ยวข้อง มาร่วมจัดแสดงในรูปแบบนิทรรรศการ มีวิทยากรมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวงการสถาปัตยกรรมครบวงจร ทั้งจากสมาคมสถาปนิกสยามฯเอง พันธมิตรและจากผู้ประกอบการ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดีไซน์เนอร์คนรุ่นใหม่ที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาจัดแสดงภายในงาน

สถาปนิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมนำผลงานเข้าร่วมงานสถาปนิก’65

ปองพล ยุทธรัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก ตัวแทนสถาปนิกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า แนวคิดการจัดงาน “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” คือการทำงานร่วมกันของคนทั้งประเทศทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ทำงานแบบพึ่งพากันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์และนักสร้างสรรค์ ออกแบบสู่สายตาประชาชน ไม่ใช่แค่สถาปนิกด้วยกันที่ออกแบบแต่สามารถที่จะผนวกกับสายวิชาชีพทุกๆแขนงมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขา เช่น นักออกแบบแสง เชฟ หรือ นักออกแบบเค้ก เพื่อสร้างสรรค์รูปลักษณ์ของอาหารให้มีความโดดเด่น รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น มีนิทรรศการจัดแสดงสถานการณ์ COVID-19 ทีเหล่าสถาปนิกได้เข้าไปทำกิจกรรมช่วยเหลือในช่วงที่เกิดสถานการณ์ คำแนะนำและวิธีการป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นำผลงานร่วมจัดแสดงมากขึ้น

อิศรา อารีรอบ ประธานจัดงานสถาปนิก ตัวแทนสถาปนิกจากภาคเหนือ กล่าวว่า ประธานจัดงานได้ทำการสรรหาสถาปนิกมาทั้งหมด 12 ท่าน จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภูมิภาคละ 4 คน เพื่อร่วมกันจัดแสดงผลงานที่นำเสนอการ “CO-WITH CREATORS” โดยจับคู่การทำงานแบบ Cross Culture เช่น คนจากภาคเหนือทำงานกับคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Cross Function คือ การทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่แตกต่างกัน เช่น สถาปนิกจับคู่กับเจ้าของแบรนด์กระเป๋าหนัง Rubber Killer หรือ ผู้ที่ทำค่ายเพลง เป็นต้น โดยการทำงานร่วมกันต้องเกิดจากสถาปนิกด้วยกันร่วมมือกันก่อนที่จะไปร่วมมือกับสายอาชีพอื่นๆ ต้องพึ่งพากันและใช้วัสดุภายในท้องถิ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะใช้วัสดุที่เป็นที่รู้จัก ไม่จำเป็นต้องจบสาขาออกแบบมาก็สร้างสรรค์ผลงานสถาปนิกได้

“ มองว่าเป็นโอกาสและการเปิดโอกาสให้กลุ่มใหม่ๆเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน เปิดมุมมมองด้านสถาปนิกในอนาคตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดงานที่นำการแนวคิดจัดงานลดการใช้คาร์บอนเครดิตเข้ามาใช้ในการจัดงาน ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ วัสดุที่ใช้จะใช้วัสดุที่ลดคาร์บอนเครดิต นำไปใช้ต่อได้มากขึ้น รวมทั้งการจัดรูปแบบประชาสัมพันธ์ก่อนจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจอยากมาเดินชมงานของจริงมากขึ้น ” อิศรา กล่าว

สถาปนิกภาคใต้พร้อมรังสรรค์ผลงานใหม่ๆ มาจัดแสดงภายในงาน

ราชิต ระเด่นอาหมัด ประธานจัดงานสถาปนิก ตัวแทนสถาปนิกจากภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับงานงานสถาปนิก’65 เป็นการจัดงานที่จะต้องดำเนินภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายมากขึ้น ทุกคนมีรูปแบบมีคาแรกเตอร์ที่ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่แค่วิชาชีพสถาปนิกแต่ทุกๆวิชาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งแนวคิดความร่วมมือที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยมีความเป็นสถาปนิกอยู่ภายในตัวตนพร้อมที่จะรังสรรค์ผลงานใหม่ๆมาจัดแสดงภายในงาน

“ เชื่อมั่นว่าการจัดงานจะเป็นที่จดจำทั้งเนื้อหาสาระ ดีไซน์ที่นำเสนอในงาน มีการเปิดบูทหมอบ้านให้ สถาปนิกได้พุดคุยแสดงความคิดเห็นระหว่างสถาปนิกกับทุกๆสาขาที่เข้ามาสอบถาม เช่น สถาปนิกกับชาวนา การสร้างบ้านในท้องนา สถาปนิกกับพนักงานบริษัทที่จบใหม่ต้องการสร้างบ้านเองในราคาต่างๆ ซึ่งจะมีสถาปนิกภายในบูทหมอบ้านคอยให้คำแนะนำ ออกแบบบ้าน วัสดุที่ประหยัดงบสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้าน ปรับปรุงสำนักงานหรืออื่นๆ เป็นต้น” ราชิต กล่าว

เผยบริษัททั้งรายเก่าใหม่ตบเท้าเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมแล้ว 75%

ด้านศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TTF) ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานนับเป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ จึงมีความพร้อมเต็มที่ในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการขนาดใหญ่ สามารถประสานผู้แสดงสินค้าและให้การต้อนรับผู้เข้าชมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรการคุมเข้มด้านการป้องกัน COVID-19 สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงาน

ในส่วนของผู้แสดงสินค้านั้นขณะนี้มีการตอบรับเข้าร่วมงานแล้วทั้งผู้แสดงสินค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ประมาณ 75% เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG กลุ่มพันธมิตรวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ก่อสร้างและอื่นๆ กลุ่ม CONNEXT MAKITA TOA JORAKAY LIXIL Group MITSUBISHI EDL WDC และผู้แสดงสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย เป็นต้น โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าชมงานตลอดการจัดงานประมาณจำนวนผู้เข้าชมงานประมาณ 300,000 คน และมีเม็ดเงินสะพัดหลังจบงานกว่า 20,000 ล้านบาท และหากในช่วงที่จัดงานสถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายเป็นปกติก็จะปรับเปลี่ยนการจัดงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดต่อไป