Wednesday, September 27, 2023
Latest:
Construction

ทช. ปรับปรุงคันทางบนถนนเลียบคลองสาย ปท.3024 จ.ปทุมธานี แล้วเสร็จ ยกระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ปรับปรุงคันทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3024 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – เลียบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก อำเภอธัญบุรี, หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ถนนในโครงข่ายงานทางของ ทช. บางเส้นทางที่ก่อสร้างอยู่ตามแนวคันคลองชลประทานหรือริมตลิ่งของลำน้ำตามธรรมชาติ มักประสบปัญหาความเสียหายของผิวจราจรและคันทาง เนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำซึมลงสู่ชั้นดินทำให้ดินมีลักษณะอ่อนตัว อีกทั้งการลดระดับของน้ำอย่างรวดเร็วในฤดูแล้งยังทำให้คันทางตามแนวตลิ่งขาดแรงดันน้ำที่คอยพยุงชั้นดิน ส่งผลให้ความแข็งแรงของชั้นดินบริเวณดังกล่าวลดลงและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณเส้นทางจราจรตามมา ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ ทั้งนี้ ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3024 เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ก่อสร้างเลียบตามแนวคลองซึ่งได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคันทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3024 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – เลียบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก อำเภอธัญบุรีและหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาสภาพคันทางและเส้นทางการจราจรไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมในบริเวณอื่นๆ ป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงคันทางและผิวทางจราจรในบริเวณช่วง กม. ที่ 14+550 – 15+000 และช่วง กม. ที่ 16+330 – 16+950 ด้วยวิธีการตอกเสาเข็มเพิ่มความแข็งแรงบริเวณไหล่ทางและปูแผ่นตาข่ายเสริมกำลังดินบริเวณผิวจราจร เพื่อกระจายน้ำหนักและลดแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะที่ส่งผลต่อเสาเข็มด้านข้าง จากนั้นจึงลงวัสดุรองพื้นทางและบริเวณชั้นพื้นทางตามมาตรฐานของกรมฯ พร้อมก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติแล้ว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 53.2 ล้านบาท