Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ค. 66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าการเกษตรและประมงในพื้นที่ ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 42% คาดก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 42% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพานรูปกล่องของตอม่อช่วงกลางน้ำและติดตั้งราวสะพานหล่อสำเร็จรูป คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สามารถเดินทางระหว่างเกาะตำมะลังและแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประมาณ 2,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง โดยที่ผ่านมาการเดินทางจากฝั่งไปยังบริเวณเกาะต้องสัญจรด้วยเรือข้ามฟาก ต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทช. จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ต่อมา ทช. จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าว และได้เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง จังหวัดสตูล ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 433.190 ล้านบาท

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 บริเวณ กม. ที่ 93+900 ด้านขวาทาง ตรงเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงเอกชนริมคลองตำมะลัง จากนั้นสะพานจะข้ามไปยังฝั่งบ้านตำมะลังเหนือ หมู่ที่ 2 ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและถนนดินไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งรายละเอียดของงานก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างถนนต่อเชื่อมฝั่งแผ่นดิน บริเวณ กม. ที่ 0+000 – 0+690.500 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางความยาว 660 เมตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง บริเวณ กม. ที่ 0+690.500 – 1+491.500 เป็นโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นสะพานเป็นแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องชนิดหล่อในที่ขนาด 2 ช่องจราจร มีทางเท้าความยาว 801 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะตำมะลัง บริเวณ กม. ที่ 1+491.500 – 2+750 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางความยาวประมาณ 1,200 เมตร

ในส่วนของการก่อสร้างลานจอดรถฝั่งเกาะตำมะลัง สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 80 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 126 คัน รวมถึงก่อสร้างบันไดทางลาดขึ้นลงสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินข้ามคลองตำมะลังได้อีกด้วย