Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จับมือ อัมรินทร์กรุ๊ป และ 4 พันธมิตร จัดงาน WOW 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อมรินทร์กรุ๊ป และ4 องค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงาน WOW (Wonder of Well-being) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมืองน่าอยู่แท้จริงแล้วฟังเหมือนเป็นคำพูดทั่ว ๆ ไป แต่จริง ๆ แล้วหัวใจของเมืองคือคน เพราะคนคือเจ้าของเมือง การออกแบบเมืองจึงต้องถามคน และไม่ใช่คนแค่ส่วนเดียวแต่คือคนทั้งหมดในเมือง เมืองที่น่าอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีแต่เกิดขึ้นเพราะคน เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น หลายคนกล่าวว่าอนาคตของเมืองขึ้นอยู่กับการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน แต่แท้จริงแล้วอนาคตของเมืองขึ้นอยู่ที่จะดึงดูดคนเก่งได้แค่ไหน เนื่องจากเมืองคือตลาดแรงงานที่สร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น กทม. ที่มีประชากรอยู่อาศัยอยู่หนาแน่นก็เพราะมีงานให้ทำ ดังนั้นทุกเมืองในทุกประเทศจึงแข่งขันกันดึงดูดคนที่มีความสามารถ ดังนั้นคนเก่งจึงจะไปอยู่ที่เมืองน่าอยู่ ยกตัวอย่าง การสร้าง Dog Park ของกทม.ที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถมาก ยอมมาทำงานที่ประเทศไทยเนื่องจาก กทม. มี Dog Park เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สิ่งสำคัญคือการแข่งขันกันว่าเมืองไหนจะน่าอยู่กว่ากัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันทำให้เมืองของเราน่าอยู่และมีคนอยากมาอยู่มากขึ้น

“สำหรับการจัดงาน WOW มองว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงานเพื่อให้คนในเมือง คนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมภายในเมืองอย่าง กทม. ที่เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ มีสถานที่สำคัญ สถาปัตยกรรม ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและที่สำคัญเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมาก” ชัชชาติ กล่าว

พิพัฒน์  รุจิราโสภณ  เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งาน WOW ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร รวมไปถึงภาคประชาชน มาร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาเมือง และการอยู่อาศัยในอนาคตเพื่อสร้างความหวัง และมุ่งหาแนวทางที่จะตอบโจทย์เมืองในฝันให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่เล็งเห็นว่าการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการขอความร่วมมือ จึงได้จัดงาน WOW (Wonder of Well-being) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ในการเปิดพื้นที่สำหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เพราะเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

ไพทยา   บัญชากิติคุณ   อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานจัดงาน WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ กล่าวว่า เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ในสายตาชาวโลก ทุกเมืองน่าอยู่มีสิ่งที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงเสมอด้วยความร่วมมือของทุกๆ คน WOW 2022  จึงเป็นเทศกาลเมืองบรรยากาศสดชื่นที่เกิดขึ้นจากความหวัง ความฝัน ที่อยากให้เมืองไทยมีพื้นที่ (Platform) ที่ทุกผู้คน ทุกความถนัด   ได้มารวมกันเพื่อเปิดมุมมอง เปิดใจ เปิดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ “เมืองน่าอยู่ของเรา”โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของเมืองตามแนวคิดหลัก “Well-being City” เพราะความสำคัญในเรื่องเมืองที่น่าอยู่ต่างจากเมืองที่อยู่ได้ เนื่องจากมีการวางแผนตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในการหาแนวทางพัฒนาเมืองให้มีชีวิตชีวา และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงอย่างทันยุคสมัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าเมืองที่น่าอยู่เป็นอย่างไร จึงมีความจำเป็นที่ผู้จัดงานต้องร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเมืองแบบมีเป้าหมายและมีภาพเมืองที่ดีร่วมกัน 

สำหรับโซนไฮไลท์ภายในงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Thematic Pavilion ส่วนจัดนิทรรศการที่จะจัดแสดงภาพของประเทศไทยในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้าในมิติต่างๆ, Festival in the Park ส่วนกิจกรรมในมิติชีวิตคนเมือง จุดแสดงศิลปะ จุดฉายภาพยนตร์ งานดนตรีในสวนและงานแสดงสดจากกลุ่มศิลปิน, Market Place ตลาดสินค้าประเภทงานศิลปะ งานคราฟท์ ของตกแต่งบ้าน ต้นไม้ เครื่องดื่ม เป็นต้น, กิจกรรมนอกพื้นที่สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กทม. ผ่านการนำเสนอ 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ งานบรรยายเสวนา ร่วมคิดร่วมสร้าง และนิทรรศการ, งานมอบรางวัลให้กลุ่มคนพัฒนาเมือง, งานเฟสติวัลในสวน, กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ พาชมงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต ประกวดภาพถ่าย งานวิ่ง เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ณ สวนเบญจกิติ กทม.

เจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรืออมรินทร์กรุ๊ป ผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า หนึ่งในศักยภาพของการแข่งขันเพื่อเป็นเมืองระดับโลก คือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ อยู่ได้จริง อยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่เพียงแค่ความเจริญของสิ่งก่อสร้างที่สวยงามทันสมัย หรือค่าแรงที่ถูกน่าลงทุนเปิดโรงงาน หรือแม้กระทั่งการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระยะสั้นๆ ติดอันดับโลกเท่านั้น เมืองน่าอยู่ก็คล้ายๆกับบ้านที่น่าอยู่ คือทุกคนต้องรู้สึกเป็นส่วนตัว ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นอิสระ ผ่อนคลาย อยู่ร่วมกับคนในบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าเมืองได้อย่างมีความสุข มีพื้นที่มาพบปะกันได้ในเมือง ที่เหมือนห้องนั่งเล่นสาธารณะ ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นเหตุผลที่เลือกจัดงานนี้ในพื้นที่สวนสาธารณะ

“เชื่อว่าเมืองที่มีกิจกรรมในห้องนั่งเล่นกว้างๆแบบนี้บ่อยๆ ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับเล็กกลางใหญ่ หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กลมเกลียวกัน หวังว่าทุกนิทรรศการ และกิจกรรมที่พวกเราจะจัดขึ้นในที่แห่งนี้จะจุดประกายให้ทุกคนเห็นภาพ เมืองน่าอยู่ที่ทุกๆคนสามารถร่วมสร้างขึ้นมาด้วยกันได้ผ่านกิจกรรมการจัดงาน WOW ในครั้งนี้” เจรมัย กล่าว