Sunday, October 1, 2023
Latest:
News

ทล. ปรับปรุงภูมิทัศน์โค้งเลข 9 ไทยสีชมพู จ.สกลนครเชื่อมโยงการเดินทางกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรมทางหลวง (ทล.) ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โค้งเลข 9 ไทยสีชมพู จังหวัดสกลนคร มุ่งเน้นการกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมบริเวณโค้งปิ้งงู บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร ในพื้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 1.72 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โค้งเลขเก้าไทยสีชมพู โซนป้ายอเมซิ่งโค้งปิ้งงู และเสาหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ และ โซนประติมากรรมช้างไทย ซึ่งแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจ คือ โค้งเลขเก้าไทยสีชมพู เน้นปลูกพรรณไม้ที่มีสีชมพู สื่อความหมายถึงความรักและสุขภาพ ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เฟื่องฟ้า เมื่อออกดอกจะทำให้ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นสีชมพูทั้งสายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ระหว่างรอดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานเต็มที่ แขวงฯ ได้นำต้นซากุระเทียม ซึ่งมีสีชมพูมาตกแต่งเพิ่มบริเวณเลขเก้าไทยบางส่วนก่อน ปัจจุบันมีประชาชนทยอยเข้ามาท่องเที่ยวและถ่ายรูปจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทล. ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้ทาง ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้สั่งการให้หมวดทางหลวงทั้ง 6 แห่งที่อยู่ภายในสังกัดดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบที่มีระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณที่มีการชำรุด ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ ตีเส้นจราจรให้มีความเด่นชัด ทาสีเสาหลักนำทาง และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง หรือเกาะกลางถนน ตรวจสอบไฟส่องสว่าง เพิ่มการมองเห็นและทัศนวิสัยในการขับขี่ให้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีห้องน้ำ และจุดจอดรถบริการเพื่อความเป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจรบนไหล่ทาง เกิดความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังจัดรถชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจะต้องเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เดินทางอย่างปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ร่วมทาง