Friday, September 29, 2023
Latest:
News

ทล.เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่งฟรี หนุนการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว – เทศกาลปีใหม่

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทัวประเทศ 38 แห่ง ฟรี แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทล. จึงได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ทล. ยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพักและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังนี้

 1. จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์ กม. ที่ 31+450 หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอนหนองโค้ง – กิ่วคอหมา กม. ที่ 14+584 และหมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอนแม่ทะลาย – หัวโท กม. ที่ 84+215
 2. จังหวัดลำปาง 2 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอนสบปราบ – เกาะคา กม. ที่ 650+917 และหมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอนแยกภาคเหนือ – ขุนตาน กม. ที่ 482+356
 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอนสะพานแม่ริด – ห้วยงู กม. ที่ 197+350 หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอนห้วยงู – หนองแห้ง กม. ที่ 240+750 หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอนหนองแห้ง – แม่สุริน กม. ที่ 284+856 หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอนท่าไคร้ – แม่ฮ่องสอน กม. ที่ 197+907 และหมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอนทางเข้าปาย กม. ที่ 4+100
 4. จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอนพาน – บ้านร่องขุ่น กม. ที่ 896+845 และหน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอนขุนห้วยไคร้ – ผาตั้ง กม. ที่ 63+500 (ขาเข้า)
 5. จังหวัดน่าน 3 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอนเด่นชาติ – นาน้อย กม. ที่ 69+485 (ขาออก) หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอนสะเกิน – สบทุ กม. ที่ 82+000 (ขวาทาง) หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอนหลักลาย – บ่อเกลือ กม. ที่ 67+110
 6. จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอนท่ากกแดง – บึงกาฬ กม. ที่ 102+526
 7. จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอนปากดง – นครชุม กม. ที่ 453 + 076 (ขาออก) หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอนโนนปอแดง – ปากดง กม. ที่ 423+809 (ขาออก) หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอนนครชุม – วังเจ้า กม. ที่ 476+553 (ขาเข้า) และหมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอนคลองแม่ลาย – อุ้มผาง กม. ที่ 55+000 (ขาออก)
 8. จังหวัดตาก 6 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอนวังเจ้า – ตาก กม. ที่ 511+826 หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอนวังม่วง – แม่เชียงรายบน กม. ที่ 560+449 หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม. ที่ 33+621 หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอนแม่สลิดหลวง – แม่เงา กม. ที่ 115+550 หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอนห้วยน้ำริน – อุ้มผาง กม. ที่ 88+050 และหมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอนอุ้มผาง – กะแง่คี กม. ที่ 165+799
 9. จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอนศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม. ที่ 184+219 (ขวาทาง)
 10. จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย กม. ที่ 269+100
 11. จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอนนางั่ว – ทุ่งสมอ กม. ที่ 23+600
 12. จังหวัดเลย 2 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอนผานกเค้า – หลักร้อยหกสิบ กม. ที่ 266+737 และหมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอนปากชม – เชียงคาน กม. ที่ 148+350
 13. จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอนแยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม. ที่ 59+900
 14. จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม. ที่ 116+574 (ขาออก กทม.) และหมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอนแก่งประลอม – ทองผาภูมิ กม. ที่ 181+058 (ขาเข้า กทม.)
 15. จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอนบ้านไร่ – บ้านใต้ กม. ที่ 5+006 และศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอนบ้านไร่ – บ้านใต้ กม. ที่ 24+200
 16. จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอนน้ำพุ – เมืองผาปกค้างคาว กม. ที่ 43+550
 17. จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง ได้แก่ หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอนโขงเจียม – สะพือ กม. ที่ 0+925

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)