Tuesday, October 3, 2023
Latest:
News

ทช. ขยายถนนสาย นย.3007 จ.นครนายก คืบหน้า 62% คาดแล้วเสร็จกลางปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ้านคลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้ว 62% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างทาง งานผิวทางและงานก่อสร้างสะพาน โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปี พ.ศ.2566

กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทั่วทุกภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตให้สามารถเชื่อมจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 ทล.305 – บ้านคลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมระยะทาง 18.368 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 แยก ทล.305 (รังสิต – นครนายก บริเวณ กม.ที่ 47+300) และสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 18+368 ซึ่งบรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย นย.2005 แยก ทล.33 (สระบุรี – นครนายก) และสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 (องครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว) ได้อีกด้วย

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามทางรถไฟ สะพานข้ามคลองชลประทาน รวม 9 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณรวม 716.350 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้การเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งจากแหล่งผลิตสินค้าไปสู่ตลาดและผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นเส้นทางที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักได้อีกทางหนึ่งด้วย