Sunday, October 1, 2023
Latest:
Property

บอร์ด FPT ไฟเขียว ปันผลหุ้นละ 0.34 บาท ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กรุงเทพฯ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบออนไลน์ นำโดย ชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ และ ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลประกอบการที่สะท้อนถึงความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวผ่านความท้าทายด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างมั่นคง ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ‘One Platform’ ที่ครอบคลุมธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยเตรียมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงตอบรับและให้ความร่วมมือต่อภาครัฐด้วยการร่วมดูแลความปลอดภัยของสังคม จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแบบออนไลน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยการถ่ายทอดสดจากวิคเตอร์คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติและสอบถามคณะกรรมการรวมถึงคณะผู้บริหารได้เสมือนการประชุมประจำปีทุกครั้ง โดยเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทได้รับการอนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564