Friday, September 29, 2023
Latest:
Property

พฤกษาแต่งตั้ง 3 ผู้บริหาร เสริมแกร่งธุรกิจในเครือวิมุต

กรุงเทพฯ :อุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤกษา โฮลดิ้ง ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด นายแพทย์สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสโรงพยาบาลวิมุต โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จะดูแลรับผิดชอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ภายใต้บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เพิ่งเกษียณจากอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน โดยล่าสุดได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญด้านการนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพฤกษาที่ต้องการส่งมอบคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทย พร้อมเสริมทัพด้วย 2 ผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในการบริหารงานด้านสาธารณสุข นายแพทย์สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย และ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร พฤกษาจึงมั่นใจว่าการเข้ารับตำแหน่งของผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเฮลธ์แคร์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ