ทช. พัฒนาเส้นทางเข้าอุทยานฯ แก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี เชื่อมโยงโครงข่ายทางหนุนการท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1.55 กิโลเมตร ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น เกาะกลางลำน้ำดอนตะนะและสะพานแขวนข้ามแม่น้ำมูล

การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่อุทยานได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาลและสามารถรองรับปริมาณการจราจรจากถนนสายหลักที่เชื่อมต่อมายังอุทยานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งให้กับประชาชน