ทช. เผยโครงการก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรี คืบหน้า 77% คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว -ปลอดภัย -ร่นระยะทางให้ประชาชน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Read more

รมว.คมนาคม ติดตามความคืบหน้าMotorway M6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6)

Read more

ทช.เผยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้วเสร็จ 36 โครงการ พร้อมสานต่ออีก 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

Read more

ทช.สร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด -ลดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมและบริเวณสี่แยก

Read more

มอเตอร์เวย์ M 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา คาดเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ในต้นปี’66 แก้ปัญหารถติดบนถนนมิตรภาพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอําเภอปากช่อง – อําเภอสีคิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

Read more

ทช.ลาดยางถนนสาย นม.3060 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รองรับการเติบโตของเมือง – ส่งเสริมเศรษฐกิจ และขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านซับพลู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

Read more

ก.คมนาคม เร่งศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พร้อมคัดเลือกเส้นทางนำร่อง 10 เส้นทาง

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.), กรมทางหลวงชนบท (ทช.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่าย MR-MAP

Read more

รมว.คมนาคม เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Land Bridge ภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

Read more