Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทช.สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย ชบ.3022 จ.ชลบุรี คืบหน้ากว่า 60 % คาดแล้วเสร็จ ก.ค นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 – บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 60% ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่อยู่บนถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม

สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 189.230 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+722 บริเวณจากทางแยกบ้านเก่าไปตามถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 และไปสิ้นสุดโครงการประมาณ กม.ที่ 1+728 บริเวณบ้านหนองตำลึง แยก ทล.315 โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 2 ช่องจราจร มีความกว้างพื้นสะพานรวมไหล่ทาง 9 เมตร ความยาวสะพาน 360 เมตร โครงสร้างพื้นสะพานเป็นคานคอนกรีตรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้า ความยาวรวมสองฝั่ง 646 เมตร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอีกด้วย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565