Sunday, October 1, 2023
Latest:
Property

FTREIT ปลื้มรายได้ครึ่งปีแรกโต 10.4% เตรียมจ่ายปันผลไตรมาส 2 หน่วยทรัสต์ละ 0.1680 บาท

กรุงเทพฯ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM”  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT” เผยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) รายได้รวมอยู่ที่ 864.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.9 ล้านบาท หรือ 14.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และรายได้จากการลงทุนสุทธิมีจำนวน 621.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.3 ล้านบาท หรือ 20.9% โดยมีปัจจัยหลักมาจากสัดส่วนพื้นที่เช่าและอัตราการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) รายได้รวมมีจำนวน 1,674.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.7 ล้านบาท หรือ 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 1,155.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158.9 ล้านบาท หรือ 15.9%

พร้อมกันนี้ได้ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 2 ในอัตรา 0.1680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เมื่อรวมกับไตรมาสก่อน FTREIT ได้ประกาศจ่ายผลตอบแทนในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 รวม 0.3360 บาทต่อหน่วยทรัสต์

ปัจจุบัน ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์ FTREIT ประกอบด้วย อาคารโรงงานและคลังสินค้ารวม 636 ยูนิต บนพื้นที่ให้เช่ารวม 2.03 ล้านตารางเมตร โดยทุกโครงการตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของไทย ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 ยังคงรักษาอัตราการเช่าเฉลี่ย (Averager Occupancy Rate) ได้อยู่ในระดับสูง ที่ 86.3%

นอกจากนี้ FTREIT ยังคงเป็นหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Global Index Series หรือ FTSE GEIS จากรอบการทบทวนล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงยังมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนในการให้น้ำหนักการลงทุนจากนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งใน และต่างประเทศอีกด้วย

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ FIRM กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT เราพอใจผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ COVID- 19 ระลอกใหม่ที่มีกระจายตัวเป็นวงกว้าง แต่ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและโลจิสติกส์ได้เรียนรู้และมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ในปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้เช่าอาคารโรงงาน และคลังสินค้าของ FTREIT ดังนั้นจึงทำให้การระบาดในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทรัสต์แต่อย่างใด ส่วนผลการดำเนินงานได้มีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีอัตราการเช่าเติบโตจากผู้เช่ากลุ่มโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทางด้านอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง และจากการที่ FTREIT เข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินในช่วงที่ผ่านมา

“สำหรับครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2564 ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะใช้กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินเชิงรุกมากขึ้น โดยหาผู้เช่าในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการเติบโตเข้ามาในพอร์ตมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น และจะทำการลงทุนปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อเพิ่ม อัตราการเช่า และอัตราค่าเช่าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ยังมีแผนการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพในทำเลยุทธศาสตร์ทางด้านการผลิต และโลจิสติกส์จากทั้งกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และจากกลุ่มบุคคลอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตแก่กองทรัสต์ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT” กรรมการผู้จัดการ FIRM กล่าว