Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Property

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านชูผลงานเด่นในปี’65 ยอดจองบ้านทุบสถิติสูงสุด – จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเท่าตัว

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) โชว์ผลงานเด่นปี 2565 เติบโตแบบก้าวกระโดด ทุบสถิติยอดจองสร้างบ้านทั่วประเทศกว่า 8 พันล้านบาท พร้อมจำนวนสมาชิกเพิ่มเท่าตัว เชื่อมเน็ตเวิร์คความร่วมมือกับพันธมิตรเอกชนและหน่วยงานรัฐเสริมแกร่งศักยภาพ ตอบโจทย์ความยั่งยืนอุตสาหกรรมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชี้แนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านปี 2566 ขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยบวกเรียลดีมานด์

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(Home Builder Association : HBA)

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(Home Builder Association : HBA) กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2565 ว่า ปีนี้นับเป็นการทำงานท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ได้แก่ การระบาดของโ COVID-19 ต้นทุนจากวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูง ต้นทุนค่าแรง รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม แต่ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดใด สมาคมฯ สามารถสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากกลยุทธ์การทำงานของสมาคมฯ เอง และการผนึกกำลังกับพันธมิตรในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

ด้านมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านโดยรวม สามารถผลักดันมูลค่า 12,500 ล้านบาท ได้เป็นผลสำเร็จ จากกิจกรรมทางการตลาดและการให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทรับสร้างบ้าน โดยมี 2 กิจกรรมแห่งปีที่ช่วยสร้างการรับรู้ในบทบาทและภารกิจของสมาคมฯ พร้อมกับสร้างยอดขาย โดยงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 มียอดจองแตะ 4,000 ล้านบาท ส่วนงาน รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 สร้าง

เปลี่ยนโลกจัดขึ้นวันที่ 14-18 กันยายน 2565 สร้างยอดจองสูงสุดถึง 4,300 ล้านบาท นับเป็นประวัติการณ์ในรอบ 18 ปีที่มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน

วรวุฒิ กล่าวว่า สมาคมฯ ทำงานร่วมกับพันธมิตรในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่ม พร้อมสานต่อความร่วมมือตั้งแต่ปี 2565 และต่อเนื่องในปี 2566 ได้แก่ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย โครงการจัดทำมาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย และโครงการรับนักศึกษาทวิภาคี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบ้านประหยัดพลังงาน โดยมีการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร 5 หน่วยงาน ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย

พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำมาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพงานให้แก่สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล่าสุดเตรียมประกาศใช้ภายในสิ้นปีนี้ โดยมีนโยบายที่จะทดลองใช้กับสมาชิกสมาคมฯ ก่อน

วรวุฒิ กล่าวว่าปัจจุบันมีบริษัทสร้างบ้านร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ รวม 135 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน 72 บริษัท และวัสดุก่อสร้าง 63 บริษัท โดยในปีนี้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด และปริมณฑล ปัจจุบันมีสมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม1 6-17 จังหวัด ภาคใต้ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช โดยในปีหน้าจะรุกตลาดสมาชิกในภาคเหนือ เพื่อขยายฐานสมาชิกทั่วประเทศ

สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ด้านงานก่อสร้างให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2465 ได้ทำโครงการฝึกอบรมบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ Home Builder Expert #5 การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในหลากหลายด้าน อาทิ การอบรมหลักสูตรปฏิวัติงานขายพิชิตใจลูกค้า อบรมการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งแต่ละหลักสูตรและการอบรมเป็นการจัดทั้งแบบในห้องเรียนและแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่ 50-100 คน

พร้อมกันนี้ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านวัสดุก่อสร้างหลายครั้ง อาทิ โรงงานบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม โชว์รูมบริษัท โตโต้(ประเทศไทย) จำกัด โชว์รูมบริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด ฯลฯ

“โครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 เป็นการเดินหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านอบรมพัฒนาทักษะความรู้ พร้อมกับการยกระดับให้เป็น Home Builder Academy ต่อไป” วรวุฒิ กล่าว

วรวุฒิ คาดการณ์ฺแนวโน้มภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปี 2566 ว่าแม้จะยังมีปัจจัยลบเช่น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมัน รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างรวมถึงค่าขนส่ง แต่จากที่ตลาดรับสร้างบ้านในปี 2565 มีการเติบโตที่ดี แสดงให้เห็นว่าความต้องการบ้านพักอาศัย (เรียลดีมานด์) ยังมีอยู่ จึงน่าจะมีแรงส่งให้ตลาดรับสร้างบ้านในปี 2566 มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง จากผู้บริโภคที่เริ่มรับรู้และหันมาใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เช่นคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว เป็นต้น