ทช. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เชื่อมสองตำบล ช่วยร่นระยะทาง 10 กม. เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี (สะพานวัดบุพพาราม) อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมระหว่างบ้านตำบลสัมพันธ์กับตำบลบางกุ้ง ที่อยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ ซึ่ง สะพานมีความยาว 120 เมตร

การก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร พร้อมสร้างทางเชื่อมต่อทั้ง 2 ด้าน และได้ติดตั้งผนังกันเสียงเครื่องหมายจราจร

ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ลดระยะทางในการเดินทางได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ตลอดจนสามารถใช้สะพานเป็นเส้นทางไปยังวัดบุพพาราม (วัดปากกะพอก) โรงเรียนวัดบุพพาราม ทั้งยังช่วยสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี