Friday, September 29, 2023
Latest:
Property

“PROSPECT REIT” REIT น้องใหม่ที่ยืนหยัดและเติบโตได้ ท่ามกลาง COVID-19

PROSPECT REIT นับเป็น REIT น้องใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2563 ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทุกไตรมาสที่ผ่านมาสามารถจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ และก็มั่นใจว่าจะ สามารถทำผลการดำเนินงานและจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วยได้อย่างน่าพึงพอใจ ตามที่ได้มีประมาณการไว้ในช่วง IPO

อรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะ REIT Manager ของ PROSPECT REIT กล่าวว่า“การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ค่อนข้างส่งผลกระทบมากขึ้น ในวงกว้าง แต่ว่าผลดำเนินงานของ PROSPECT REIT ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) มีการกระจายตัวอยู่ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและหลากหลายสัญชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบในทางลบไม่มากนัก บางรายได้รับผลกระทบในเชิงบวกด้วยซ้ำ ทั้งนี้ผู้เช่าใหม่ในโครงการ BFTZ ได้รับการบอกต่อกันปากต่อปากจากผู้เช่าเดิมที่อยู่ด้วยกันมานาน จากจุดเด่นเรื่อง Location การให้บริการระดับพรีเมียมแบบครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (One Stop Service) ในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีการประสานงานเรื่องวัคซีนต่างๆ ให้แก่ผู้เช่า ทำให้อัตราการเช่าสูงถึง 98.2% และมีอัตราการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยไปแล้วทั้งสิ้น 0.9710 บาทต่อหน่วย

ปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากความสำเร็จครั้งนี้ คือ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ชัดเจน การเป็น REIT Manager ที่บริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ” ของ พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน การบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

“อีกหนึ่งการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของ พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ก็คือ การมีนโยบายการลงทุนที่เป็นอิสระ ถึงแม้ว่า พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จะมีพื้นที่ทรัพย์สินประเภทโรงงานและคลังสินค้า ให้เช่าในปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเองก็มีความเป็นอิสระในการศึกษาและเลือกลงทุนในทรัพย์สินของ Sponsor รายอื่นๆ ซึ่งหากเราเจอทรัพย์สินที่มีคุณภาพและเข้าเกณฑ์การพิจารณาก็สามารถจะลงทุนได้ โดยที่ผ่านมามี Sponsor รายอื่นสนใจนำทรัพย์สินมาให้เราศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหลายราย ซึ่งเราก็ใช้เกณฑ์การพิจารณาเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน” อรอนงค์ กล่าว

ที่ผ่านมามีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) และ Sponsor รายอื่น หลายรายติดต่อเข้ามาว่า ต้องการจะนำทรัพย์สินมาร่วมลงทุนเพิ่มเติมใน PROSPECT REIT เราเองก็ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับ REIT เพิ่มเติม หากบางรายเป็นรายใหม่ยังไม่เข้าใจในตลาด REIT เราก็จะแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้า REIT ทำอย่างไรให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีความพร้อม ไม่มีปัญหาในอนาคต หรือรายใดที่ไม่มีความพร้อมในการบริหารทรัพย์สินต่อ ทางเราที่มี พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเข้าไปบริหารทรัพย์สินเหล่านั้น ให้คำแนะนำต่างๆ โดยไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือ Commitment ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นหากจัดเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้ามาอยู่ใน PROSPECT REIT

“ในฝั่งของนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยรายเดิม เราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลความรู้ เปิดโอกาสให้มีการติดต่อเข้ามาได้หลายช่องทาง ด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะให้นักลงทุนได้มีข้อมูล ในมือให้มากที่สุด และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความชัดเจนและความสบายใจในการลงทุน กับทั้งผู้ถือหน่วยเดิมและนักลงทุนรายใหม่ก่อนการตัดสินใจลงทุน” อรอนงค์ กล่าวทิ้งท้าย